logo

 

 

Ledige stillinger


Øyane sykehjem er et flott sykehjem med unik beliggenhet på Hundvåg i Stavanger. Sykehjemmet eies og drives av en ideell stiftelse utgått av de lokale husmorlagene. 
Her er 55 sengeplasser, og et dagsenter med plass til 14 brukere pr. dag. Sykehjemmet gir heldøgns behandling, pleie og omsorg for eldre bosatt i Stavanger kommune. Tilbudet er differensiert: 2 somatiske avdelinger, 1 skjermet avdeling, 1 korttidsavdeling og 1 rehabiliteringsavdeling, samt dagsenter. 


Personvernerklæring
 


Sommervikarer innen pleie søkes til Øyane sykehjem, uke 25-32

Vi søker deg som liker utfordringer, har et faglig engasjement og opptatt av kvalitet i tjenesten.
 

Arbeidsoppgaver pleie


· Pasient og pårørendeoppfølging
· Stell og pleie
· Tverrfagligarbeid
· Legemiddelhåndtering (for deg som har legemiddelkurs)
· Dokumentasjon

 

Kvalifikasjoner


· Medisinstudent, sykepleierstudent, helsefagarbeider, assistent med erfaring fra sykehjem
· Det er nødvendig med gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig (norsktest nivå B1) for de som ikke er norskspråklige.
· Politiattest av nyere dato må fremlegges ved ansettelse
· Personlig egnethet vektlegges.
· Generelt gode data kunnskaper og kjennskap til journalsystemet CosDoc vil være en fordel.

 

Egenskaper


· Du er en engasjert person som kan arbeide selvstendig og er trygg på egne avgjørelser
· Du er en person med gode samarbeidsevner, som arbeider grundig og målrettet
· Du er ansvarsbevisst, positiv og løsningsfokusert
· Du er fleksibel og liker utfordringer.
· Du har gode kommunikasjonsferdigheter


Kontaktperson: Daniella Nejat

Søknad og CV sendes på e-mail til:
daniella.nejat@stavanger.kommune.no

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 

Sommervikarer innen renhold søkes til Øyane sykehjem, uke 25-32

 

Om stillingen

  • Arbeidet vil bestå av renhold av beboerrom og fellesområder
 

Kvalifikasjoner

  • Fint om du har praktisk erfaring fra renholdsyrket
  • Vi ønsker at du behersker norsk skriftlig og muntlig
 

Personlige egenskaper

  • Kunne arbeide selvstendig, målrettet og strukturert
  • Kunne utføre fysiske oppgaver som samsvarer med krav innenfor renhold
  • Være ansvarsbevisst
  • Gode samarbeidsevner, være fleksibel og utadvendt
 

Vi tilbyr

  • Lønns- og arbeidsvilkår generelt i samsvar med gjeldende lovverk

Kontaktperson: Mette Naustvik

Søknad og CV sendes på e-mail til:
mette.naustvik@stavanger.kommune.no