Stiftelsesrådet

Medlemmer:    
Olaug Tveit Pedersen e-post: olaug.t.pedersen@lyse.net             
Gretha Helen Usken e-post: gretha.usken@getmail.no
Aslaug Sinnes e-post: aslaug.sinnes@lyse.net
Inger Halvorsen e-post: iha1945@hotmail.com
Ingunn Kvelland e-post: ingunnh@lyse.net
Ingunn Thorsen e-post: ingunn.thorsen@online.no
Liv Ramsfjell e-post: liv.ramsfjell@lyse.net
Liv Øvrebø e-post: livovrebo@gmail.com
Greta Talgø epost: greta.talgo@lyse.netStyret i Stiftelsen Øyane sykehjem

Olaug Tveit Pedersen, styreleder

Gretha Helen Usken, nestleder

Inger Halvorsen, styremedlem

Gro Finnvik, ansattes representant

Mona Husebø, ansattes representant

Sekretær: Rune Erling Ludvigsen, daglig leder

Varamedlemmer:
Liv Øvrebø og Ingunn Thorsen for stiftelsen
Kjersti Haga og Monica Sunde for ansatte
 

1.1 KVALITET

Hva er kvalitet?

”Kvalitet er alt som kan forbedres sett fra brukerens synspunkt”

Ada Schreiner

Øyane sykehjem ønsker å gi beboerne de tjenestene de har krav på så raskt og med så god kvalitet som mulig. Kvalitetssystemet er et viktig verktøy som skal bidra til å sikre at vi oppnår dette.

Dette innebærer at kvalitetssystemet kontinuerlig må forbedres og oppdateres, slik at forbedringsprosessene gir bedre og høyere standard på de tjenestene som Øyane produserer.

Vi ønsker også å ta vare på de ansatte på en slik måte at de føler seg verdsatt og trygge. Arbeidet med HMS er i så måte et prioritert område som inngår i kvalitetssystemet.

Kvalitetssystemet, medarbeidernes holdning og kvalitetsforståelse sammen med faglig dyktighet, skal sikre at vi lever opp til brukerens krav og forventninger om god behandling og service.

For å videreutvikle kvalitetssystemet på Øyane, har vi tatt utgangspunkt i de generelle prinsippene for oppbygging av et kvalitetssystem som er beskrevet i ISO 9001-2008.

ISO står for Internasjonal Organization for Standardization, og er en internasjonal standard for kvalitetssikring og ledelse.

Les mer om ISO-standarden her

Aktuell link fra: Tidsskrift for Den norske legeforening


Link til Dovre sertifisering 

Noen punkter i standarden har vi valgt å utelate, da de ikke er relevante i denne type virksomhet. Utelatte systemelementer er:

  • Utvikling og konstruksjon
  • Kontroll med overvåkings –og måleutstyr

 

Stiftelsen Øyane Sykehjem

fiskenett