Ledige stillinger


Øyane sykehjem er et flott sykehjem med unik beliggenhet på Hundvåg i Stavanger. Sykehjemmet eies og drives av en privat ideell stiftelse utgått av de lokale husmorlagene.
Hjemmet åpnet i 1980, og var i perioden 1999 -2003 gjennom en omfattende rehabilitering og utbygging. Her er 55 sengeplasser, og et dagsenter med plass til 14 brukere pr. dag. Sykehjemmet gir heldøgns behandling, pleie og omsorg for eldre bosatt i Stavanger kommune. Tilbudet er differensiert: 2 somatiske avdelinger, 1 skjermet avdeling, 1 korttidsavdeling og 1 rehabiliteringsavdeling. Dagsenteret gir tilbud om dagopphold til bydelens hjemmeboende eldre. Fokuset er å gi hjelp til selvhjelp, slik at brukeren kan klare deg lengst mulig i egen bolig.


Personvernerklæring
 

Øyane sykehjem har nå følgende stillinger ledige:

 

Kjøkkensjef
 


Nøkkelinfo

Arbeidsoppgaver

 • Planlegging av og gjennomføring av fristende menyer
 • Sørge for forskriftsmessig renhold, orden og hygiene
 • Følgje opp kvalitets- og internkontrollrutiner, IK -mat
 • Varebestilling og oppfølging av leverandører
 • Personal- og økonomiansvar på kjøkken
 • Teamledelse på kjøkkenet. Motivere, organisere og veilede
 • Drive kjøkkenet i tråd med sykehjemmets verdier og mål
 • Delta i utarbeiding og oppfølgjing av ernæringsplanar samen med beboere og helsepersonell
 • Råd og rettledning

Kvalifikasjoner

 • Relevant fagbrev som kokk, ernæringskokk eller institusjonskokk
 • Ønskelig med ledererfaring
 • Gode kunnskap om ernæring ved ulike sjukdom og eldre
 • Gode IKT kunnskap
 • Kjennskap til relevant lovverk og nasjonale anbefalinger
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt:
 • Evne til å motivere andre.
 • Svært gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evne til å skape gode relasjoner og lede andre
 • Serviceinnstilt og yt "det lille ekstra" for beboerne
 • Opptatt av den enkeltes behov og valgfrihet
 • Involverer beboere i planlegging av meny
 • Planlegge måltid med vekt på smak, estetikk og ernæring
 • Fokus på ressursutnytting, effektiv og økonomisk drift 

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale
 • Godt arbeidsmiljø
 • Dagarbeid 
 • Meiningsfylte oppgaver i samarbeid med trivelige og kompetente medarbeidere
 • Medlemskap i KLP
 • Vilkår elles i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og regulativ 
Kontaktperson: Rune Ludvigsen
Stillingstittel: Daglig leder

Epost: rune.erling.ludvigsen@stavanger.kommune.no

Send søknad til : rune.erling.ludvigsen@stavanger.kommune.no