Ledige stillinger


Øyane sykehjem er et flott sykehjem med unik beliggenhet på Hundvåg i Stavanger. Sykehjemmet eies og drives av en ideell stiftelse utgått av de lokale husmorlagene. 
Her er 55 sengeplasser, og et dagsenter med plass til 14 brukere pr. dag. Sykehjemmet gir heldøgns behandling, pleie og omsorg for eldre bosatt i Stavanger kommune. Tilbudet er differensiert: 2 somatiske avdelinger, 1 skjermet avdeling, 1 korttidsavdeling og 1 rehabiliteringsavdeling, samt dagsenter. 


Personvernerklæring
 

Øyane sykehjem har nå følgende stillinger ledige:

 

ER DU SYKEPLEIER OG PÅ JAKT ETTER FORANDRING OG NYE UTFORDRINGER?


Da trenger vi deg her på Øyane sykehjem!
Vi søker etter sykepleiere med god fagkunnskap og kommunikasjonsevne til vårt team på Øyane sykehjem. Som sykepleier hos oss vil du ha en svært viktig funksjon i det å skape kontinuitet og helhet i pleien vi gir til våre beboere.

 

Vi har nå ledig stilling: 100% fast på dag og kveld ved somatisk avdeling.

Det er mulighet for redusert stilling, dersom ønskelig.
 

Arbeidsoppgaver
• Du får ansvar for den totale sykepleie i avdelingen
• Du vil være ansvarshavende sykepleier i avdelingen/sykehjemmet basert på turnus og vaktplaner
• Du har veilednings- og undervisningsansvar overfor beboere, pårørende, medarbeidere, studenter og elever
• Du vil fordele arbeidet i avdelingen basert på faglige vurderinger i samsvar med personalets kvalifikasjoner og beboers behov
• Du har ansvar for at legens medisinske forordninger blir utført
• Du sørger for at pleieplaner og vedtak er oppdatert på de beboere sykepleier har sekundærkontakt ansvaret for
• Du vil ha et medansvar for at kvalitetssystemet i avdelingen blir gjort kjent og etterfulgt


Kvalifikasjoner
• Autorisasjon som sykepleier
• Det forutsettes gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig (Norsktest nivå B2). Kun søknader med vedlagt dokumentasjon på bestått prøve i lytteforståelse, leseforståelse, skriftlig og muntlig framstilling vil bli behandlet. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål
• Du må fremlegge gyldig politiattest, ikke eldre enn 3 mnd
• Fordel om du har kjennskap til Cosdoc


Personlige egenskaper
• Du har god gjennomføringsevne
• Du trives med ansvar og er trygg på deg selv, både som menneske og i rollen som sykepleier og kollega
• Du har god kommunikasjons og samarbeidsevne
• Du tåler at arbeidsdagene kan være uforutsigbare og hektiske, men du har samtidig evne til å bevare roen og finne gode løsningene
• Sette seg raskt inn i nye oppgaver
• Selvstendig
• Utadvendt
• Tilpasningsdyktig
• Pasientorientert
• Gode kommunikasjonsevner
• Samarbeidsvillig


Vi tilbyr
• Godt arbeidsmiljø
• Stillingsbrøk: 100%
• Lønn i henhold til tariffavtale + turnustillegg kr 12.000,-
• Offentlig pensjons- og forsikringsordninger i KLP
• Vi er et Fokus-sykehjem (forskningssykehjem) som samarbeider med Sesam (Regionalt senter for eldremedisin og samhandling)

 

Kontaktperson: Daniella Nejat
Søknad og cv sendes: daniella.nejat@stavanger.kommune.no