Ledige stillinger


Øyane sykehjem er et flott sykehjem med unik beliggenhet på Hundvåg i Stavanger. Sykehjemmet eies og drives av en privat ideell stiftelse utgått av de lokale husmorlagene.
Hjemmet åpnet i 1980, og var i perioden 1999 -2003 gjennom en omfattende rehabilitering og utbygging. Her er 58 sengeplasser fordelt på to somatiske avdelinger, rehabiliteringsavdeling, korttidsavdeling og skjermet avdeling.
I tillegg har vi et dagsenter med plass til 16 brukere pr. dag. Sykehjemmet har fotpleier og frisør, samt eget solrom.


 

Øyane sykehjem har nå følgende stillinger ledige:

 

Sommervikarer som pleieassistent i turnus søkes til Øyane sykehjem, uke 25-32


Vi søker deg som liker utfordringer, har et faglig engasjement og opptatt av kvalitet i tjenesten.

Arbeidsoppgaver
 • · Pasient og pårørendeoppfølging
 • · Stell og pleie
 • · Tverrfagligarbeid
 • · Legemiddelhåndtering (for deg som har legemiddelkurs)
 • · Dokumentasjon

Kvalifikasjoner
 • · Medisinstudent, sykepleierstudent, helsefagarbeider, assistent med erfaring fra sykehjem.
 • · Det er nødvendig med gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig (norsktest nivå B1) for de som ikke er norskspråklige.
 • · Politiattest av nyere dato må fremlegges ved ansettelse
 • · Personlig egnethet vektlegges.
 • · Generelt gode data kunnskaper og kjennskap til journalsystemet CosDoc vil være en fordel.

Egenskaper
 • · Du er en engasjert person som kan arbeide selvstendig og er trygg på egne avgjørelser
 • · Du er en person med gode samarbeidsevner, som arbeider grundig og målrettet
 • · Du er ansvarsbevisst, positiv og løsningsfokusert
 • · Du er fleksibel og liker utfordringer.
 • · Du har gode kommunikasjonsferdigheter

Kontaktperson: Rune Ludvigsen
Stillingstittel: Daglig leder
Telefon: 51856920
Epost: oyane.sykehjem@stavanger.kommune.no

Send søknad til : oyane.sykehjem@stavanger.kommune.no
innen 26.03.21

 

Sykehjemslege i 80% stilling - 1 års vikariat m/mulighet for fast ansettelse
Vi søker deg som har et brennende engasjement for eldremedisin. Det er viktig at du har en helhetlig tilnærming til beboerne og liker å jobbe tverrfaglig. Vi ønsker deg med på laget for å bygge kompetanse og videreutvikle sykehjemmet.

 

Arbeidsoppgaver

 • Utrede, behandle og følge opp beboerne

 • Medisinskfaglig rådgivning ved sykehjemmet

 • Veilede, undervise og informere beboere, pårørende, kolleger, studenter og turnusleger

 • Tverrfaglig samarbeid

 

Kvalifikasjoner

 • Full autorisasjon som lege med minst to års klinisk erfaring.

 • Bred kompetanse innen somatikk

 • Meget gode norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne tilsvarende høyere nivå C1 (Bergenstesten)

 • Erfaring fra eldremedisin og/eller psykiatri er ønskelig

 • I henhold til Helse- og omsorgstjenesteloven §5-4 er det krav til stillingen om at det før tiltredelse legges fram politiattest ikke eldre enn 3 måneder

 • Personlig egnethet vektlegges.

 

Egenskaper

 • Initiativrik, selvstendig og med stor arbeidskapasitet

 • Gode relasjons- og kommunikasjonsevner

 • Faglig sterk og evne til å dele av kunnskapen

 • Evne til å jobbe i tverrfaglig team.

 

Vi tilbyr

 • Utfordrende og selvstendige arbeidsoppgaver i et engasjert og godt tverrfaglig arbeidsmiljø

 • Stillingsbrøk: 80%

 • Fast lønn i henhold til tariffavtale

 • Offentlig pensjons- og forsikringsordninger i KLP

 • Vi er et Fokus-sykehjem (forskningssykehjem) som samarbeider med Sesam (Regionalt senter for eldremedisin og samhandling)

 • Vi er en IA-bedrift (Inkluderende Arbeidsliv)
____________________________________________

Sykepleier til somatisk avdeling


Sykepleier søkes til 95% fast stilling ved somatisk avdeling,
Stillingen er to delt turnus med arbeid hver 3. helg
Vi søker etter en sykepleier som brenner for å jobbe sammen med og for andre mennesker, ikke er redd for utfordringer eller å bruke sin faglige kompetanse. Vi søker etter deg som har et faglig engasjement og opptatt av kvalitet i tjenestene.
 

Arbeidsoppgaver

 • Faglig ansvar i avdeling / virksomheten
 • Ansvar for at pasientene får nødvendig medisinsk undersøkelse og behandling.
 • Hovedansvar for legemiddeladministrasjonen ved avdelingen / virksomheten
 • Ellers helhetlig pleie og omsorg relatert til våre brukere, med tilhørende
 • arbeidsoppgaver og iht funksjonsbeskrivelser for sykepleiere
 

Kvalifikasjoner

 • Autorisert sykepleier. HPR nummer hos SAK må oppgis i søknaden.
 • Fordel at du har erfaring innen sykehjem
 • Det er nødvendig med gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig (norsktest nivå B1)
 • for de som ikke er norskspråklige.
 • Politiattest av nyere dato må fremlegges ved ansettelse
 • Personlig egnethet vektlegges.
 • Generelt gode data kunnskaper og kjennskap til journalsystemet CosDoc vil være en fordel.
 

Egenskaper

 • Du er en engasjert person som kan arbeide selvstendig og er trygg på egne
 • avgjørelser
 • Du liker å jobbe i team.
 • Du er ansvarsbevisst, positiv og løsningsfokusert
 • Du er fleksibel og liker utfordringer.
 • Du har gode kommunikasjonsferdigheter
 

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: 95%
 • Lønn i henhold til tariffavtale (Virke).
 • Offentlig pensjons- og forsikringsordninger i KLP
 • Vi er et Fokus-sykehjem (forskningssykehjem) som samarbeider med Sesam (Regionalt senter for eldremedisin og samhandling)
 • Vi er en IA-bedrift (Inkluderende Arbeidsliv)

Søknadsfrist 15.12.20
Oppstart 01.01.21

Kontaktperson: Daniella Nejat 
Søknad sendes: daniella.nejat@stavanger.kommune.no


____________________________________________________________________________________________________________________________
 

SYKEPLEIER TIL SKJERMET ENHET

 

Øyane sykehjem søker etter sykepleier i fast 75% stilling til skjermet enhet. Skjermet enhet er en avdeling med 9 beboere med spesielle behov i forhold til sin demensdiagnose.
Stillingen er to delt turnus med arbeid hver 3. helg
Vi søker etter en sykepleier som brenner for å jobbe sammen med og for andre mennesker, ikke er redd for utfordringer eller å bruke sin faglige kompetanse. Vi søker etter deg som har et faglig engasjement og opptatt av kvalitet i tjenestene.

 

Arbeidsoppgaver

 • Faglig ansvar i avdeling / virksomheten

 • Ansvar for at pasientene får nødvendig medisinsk undersøkelse og behandling.

 • Hovedansvar for legemiddeladministrasjonen ved avdelingen / virksomheten

 • Ellers helhetlig pleie og omsorg relatert til våre brukere, med tilhørende arbeidsoppgaver og iht funksjonsbeskrivelser for sykepleiere

 

Kvalifikasjoner

 • Autorisert sykepleier. HPR nummer hos SAK må oppgis i søknaden.

 • Fordel at du har erfaring innen demens

 • Det er nødvendig med gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig (norsktest nivå B2) for de som ikke er norskspråklige.

 • Politiattest av nyere dato må fremlegges ved ansettelse

 • Personlig egnethet vektlegges.

 • Generelt gode data kunnskaper og kjennskap til journalsystemet CosDoc vil være en fordel.

 

Egenskaper

 • Du er en engasjert person som kan arbeide selvstendig og er trygg på egne avgjørelser

 • Du liker å jobbe i team.

 • Du er ansvarsbevisst, positiv og løsningsfokusert

 • Du er fleksibel og liker utfordringer.

 • Du har gode kommunikasjonsferdigheter

 

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: 75%

 • Lønn i henhold til tariffavtale.

 • Offentlig pensjons- og forsikringsordninger i KLP

 • Vi er et Fokus-sykehjem (forskningssykehjem) som samarbeider med Sesam (Regionalt senter for eldremedisin og samhandling) 


Søknadsfrist 15.12.20
Oppstart 01.02.21

Kontaktperson: Daniella Nejat 
Søknad sendes: daniella.nejat@stavanger.kommune.no


______________________________________________________________________________________________________