1.1 KVALITET

Hva er kvalitet?

”Kvalitet er alt som kan forbedres sett fra brukerens synspunkt”

Ada Schreiner

Øyane sykehjem ønsker å gi beboerne de tjenestene de har krav på så raskt og med så god kvalitet som mulig. Kvalitetssystemet er et viktig verktøy som skal bidra til å sikre at vi oppnår dette.

Dette innebærer at kvalitetssystemet kontinuerlig må forbedres og oppdateres, slik at forbedringsprosessene gir bedre og høyere standard på de tjenestene som Øyane produserer.

Vi ønsker også å ta vare på de ansatte på en slik måte at de føler seg verdsatt og trygge. Arbeidet med HMS er i så måte et prioritert område som inngår i kvalitetssystemet.

Kvalitetssystemet, medarbeidernes holdning og kvalitetsforståelse sammen med faglig dyktighet, skal sikre at vi lever opp til brukerens krav og forventninger om god behandling og service.

For å videreutvikle kvalitetssystemet på Øyane, har vi tatt utgangspunkt i de generelle prinsippene for oppbygging av et kvalitetssystem som er beskrevet i ISO 9001-2008.

ISO står for Internasjonal Organization for Standardization, og er en internasjonal standard for kvalitetssikring og ledelse.

Les mer om ISO-standarden her

Aktuell link fra: Tidsskrift for Den norske legeforening


Link til Dovre sertifisering 

Noen punkter i standarden har vi valgt å utelate, da de ikke er relevante i denne type virksomhet. Utelatte systemelementer er:

 • Utvikling og konstruksjon
 • Kontroll med overvåkings –og måleutstyr

 

Ledige stillinger


Øyane sykehjem er et flott sykehjem med unik beliggenhet på Hundvåg i Stavanger. Sykehjemmet eies og drives av en privat ideell stiftelse utgått av de lokale husmorlagene.
Hjemmet åpnet i 1980, og var i perioden 1999 -2003 gjennom en omfattende rehabilitering og utbygging. Her er 58 sengeplasser fordelt på to somatiske avdelinger, rehabiliteringsavdeling, korttidsavdeling og skjermet avdeling.
I tillegg har vi et dagsenter med plass til 16 brukere pr. dag. Sykehjemmet har fotpleier og frisør, samt eget solrom.


 

Øyane sykehjem har nå følgende stillinger ledige:

 

Sykehjemslege i 80% stilling - 1 års vikariat m/mulighet for fast ansettelse
Vi søker deg som har et brennende engasjement for eldremedisin. Det er viktig at du har en helhetlig tilnærming til beboerne og liker å jobbe tverrfaglig. Vi ønsker deg med på laget for å bygge kompetanse og videreutvikle sykehjemmet.

 

Arbeidsoppgaver

 • Utrede, behandle og følge opp beboerne

 • Medisinskfaglig rådgivning ved sykehjemmet

 • Veilede, undervise og informere beboere, pårørende, kolleger, studenter og turnusleger

 • Tverrfaglig samarbeid

 

Kvalifikasjoner

 • Full autorisasjon som lege med minst to års klinisk erfaring.

 • Bred kompetanse innen somatikk

 • Meget gode norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne tilsvarende høyere nivå C1 (Bergenstesten)

 • Erfaring fra eldremedisin og/eller psykiatri er ønskelig

 • I henhold til Helse- og omsorgstjenesteloven §5-4 er det krav til stillingen om at det før tiltredelse legges fram politiattest ikke eldre enn 3 måneder

 • Personlig egnethet vektlegges.

 

Egenskaper

 • Initiativrik, selvstendig og med stor arbeidskapasitet

 • Gode relasjons- og kommunikasjonsevner

 • Faglig sterk og evne til å dele av kunnskapen

 • Evne til å jobbe i tverrfaglig team.

 

Vi tilbyr

 • Utfordrende og selvstendige arbeidsoppgaver i et engasjert og godt tverrfaglig arbeidsmiljø

 • Stillingsbrøk: 80%

 • Fast lønn i henhold til tariffavtale

 • Offentlig pensjons- og forsikringsordninger i KLP

 • Vi er et Fokus-sykehjem (forskningssykehjem) som samarbeider med Sesam (Regionalt senter for eldremedisin og samhandling)

 • Vi er en IA-bedrift (Inkluderende Arbeidsliv)
____________________________________________

Sykepleier til somatisk avdeling


Sykepleier søkes til 95% fast stilling ved somatisk avdeling,
Stillingen er to delt turnus med arbeid hver 3. helg
Vi søker etter en sykepleier som brenner for å jobbe sammen med og for andre mennesker, ikke er redd for utfordringer eller å bruke sin faglige kompetanse. Vi søker etter deg som har et faglig engasjement og opptatt av kvalitet i tjenestene.
 

Arbeidsoppgaver

 • Faglig ansvar i avdeling / virksomheten
 • Ansvar for at pasientene får nødvendig medisinsk undersøkelse og behandling.
 • Hovedansvar for legemiddeladministrasjonen ved avdelingen / virksomheten
 • Ellers helhetlig pleie og omsorg relatert til våre brukere, med tilhørende
 • arbeidsoppgaver og iht funksjonsbeskrivelser for sykepleiere
 

Kvalifikasjoner

 • Autorisert sykepleier. HPR nummer hos SAK må oppgis i søknaden.
 • Fordel at du har erfaring innen sykehjem
 • Det er nødvendig med gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig (norsktest nivå B1)
 • for de som ikke er norskspråklige.
 • Politiattest av nyere dato må fremlegges ved ansettelse
 • Personlig egnethet vektlegges.
 • Generelt gode data kunnskaper og kjennskap til journalsystemet CosDoc vil være en fordel.
 

Egenskaper

 • Du er en engasjert person som kan arbeide selvstendig og er trygg på egne
 • avgjørelser
 • Du liker å jobbe i team.
 • Du er ansvarsbevisst, positiv og løsningsfokusert
 • Du er fleksibel og liker utfordringer.
 • Du har gode kommunikasjonsferdigheter
 

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: 95%
 • Lønn i henhold til tariffavtale (Virke).
 • Offentlig pensjons- og forsikringsordninger i KLP
 • Vi er et Fokus-sykehjem (forskningssykehjem) som samarbeider med Sesam (Regionalt senter for eldremedisin og samhandling)
 • Vi er en IA-bedrift (Inkluderende Arbeidsliv)

Søknadsfrist 15.12.20
Oppstart 01.01.21

Kontaktperson: Daniella Nejat 
Søknad sendes: daniella.nejat@stavanger.kommune.no


____________________________________________________________________________________________________________________________
 

SYKEPLEIER TIL SKJERMET ENHET

 

Øyane sykehjem søker etter sykepleier i fast 75% stilling til skjermet enhet. Skjermet enhet er en avdeling med 9 beboere med spesielle behov i forhold til sin demensdiagnose.
Stillingen er to delt turnus med arbeid hver 3. helg
Vi søker etter en sykepleier som brenner for å jobbe sammen med og for andre mennesker, ikke er redd for utfordringer eller å bruke sin faglige kompetanse. Vi søker etter deg som har et faglig engasjement og opptatt av kvalitet i tjenestene.

 

Arbeidsoppgaver

 • Faglig ansvar i avdeling / virksomheten

 • Ansvar for at pasientene får nødvendig medisinsk undersøkelse og behandling.

 • Hovedansvar for legemiddeladministrasjonen ved avdelingen / virksomheten

 • Ellers helhetlig pleie og omsorg relatert til våre brukere, med tilhørende arbeidsoppgaver og iht funksjonsbeskrivelser for sykepleiere

 

Kvalifikasjoner

 • Autorisert sykepleier. HPR nummer hos SAK må oppgis i søknaden.

 • Fordel at du har erfaring innen demens

 • Det er nødvendig med gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig (norsktest nivå B2) for de som ikke er norskspråklige.

 • Politiattest av nyere dato må fremlegges ved ansettelse

 • Personlig egnethet vektlegges.

 • Generelt gode data kunnskaper og kjennskap til journalsystemet CosDoc vil være en fordel.

 

Egenskaper

 • Du er en engasjert person som kan arbeide selvstendig og er trygg på egne avgjørelser

 • Du liker å jobbe i team.

 • Du er ansvarsbevisst, positiv og løsningsfokusert

 • Du er fleksibel og liker utfordringer.

 • Du har gode kommunikasjonsferdigheter

 

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: 75%

 • Lønn i henhold til tariffavtale.

 • Offentlig pensjons- og forsikringsordninger i KLP

 • Vi er et Fokus-sykehjem (forskningssykehjem) som samarbeider med Sesam (Regionalt senter for eldremedisin og samhandling) 


Søknadsfrist 15.12.20
Oppstart 01.02.21

Kontaktperson: Daniella Nejat 
Søknad sendes: daniella.nejat@stavanger.kommune.no


______________________________________________________________________________________________________