logo

 

 

Ledige stillinger


Øyane sykehjem er et flott sykehjem med unik beliggenhet på Hundvåg i Stavanger. Sykehjemmet eies og drives av en ideell stiftelse utgått av de lokale husmorlagene. 
Her er 55 sengeplasser, og et dagsenter med plass til 14 brukere pr. dag. Sykehjemmet gir heldøgns behandling, pleie og omsorg for eldre bosatt i Stavanger kommune. Tilbudet er differensiert: 2 somatiske avdelinger, 1 skjermet avdeling, 1 korttidsavdeling og 1 rehabiliteringsavdeling, samt dagsenter. 


Personvernerklæring
 

Øyane Sykehjem søker etter avdelingssykepleier i 100% fast stilling somatisk avdeling

 
 

Arbeidsoppgaver

 • Lede og videreutvikle avdelingen

 • Er døgnansvarlig for helsetjenesten på avdelingsnivå og har myndighet i forhold budsjettdisponering innenfor godkjente rammer.

 • Forvalter de tilgjengelige ressursene på en hensiktsmessig måte

 • Rekruttere og beholde ansatte

 • Er ansvarlig for utarbeidelse av turnusplaner i samarbeid med tillitsvalgte.

 • Oppfølging av Notus Turnusplan på økonomi og drift

 • Samarbeide med interne og eksterne aktører

 • IKT og Forbedringsarbeid


Kvalifikasjoner

 • Offentlig godkjent sykepleier med autorisasjon

 • Ønskelig med erfaring fra ledelse fra offentlig eller privat sektor

 • Ønskelig med relevant videreutdanning fortrinnsvis geriatri/avansert klinisk sykepleie for eldre.

 • Økonomisk forståelse

 • Du har gode It-kunnskaper

 • Du er svært god i norsk muntlig og skriftlig

 • Hvis annet morsmål enn norsk, må du dokumentere språknivå B2 


Personlige egenskaper

 • Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet

 • God på relasjonsbygging 

 • Du setter klare mål, bygger gode team og er resultatorientert

 • Du skaper oppslutning om felles mål og verdier

 • Du er åpen og inkluderende, men er ikke redd for å ta beslutninger

 • Du er robust, med gode evner å prioritere og å delegere

 • Lagspiller

 • Utviklingsorientert

 • Fleksibel og har stor arbeidskapasitet  

 
Vi tilbyr

 • Varierte arbeidsoppgaver og mulighet for å utvikle deg som leder

 • Et godt faglig arbeidsmiljø

 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger i KLP

 • Fleksibel arbeidstid

 • Hjem Jobb Hjem kollektivordning

 • Lønn etter avtale

 •  
Kontaktperson: Rune Erling Ludvigsen
Søknad og cv sendes: rune.erling.ludvigsen@stavanger.kommune.no innen 13.09.21


__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 

ER DU SYKEPLEIER OG PÅ JAKT ETTER FORANDRING OG NYE UTFORDRINGER?


Da trenger vi deg her på Øyane sykehjem!
Vi søker etter sykepleiere med god fagkunnskap og kommunikasjonsevne til vårt team på Øyane sykehjem. Som sykepleier hos oss vil du ha en svært viktig funksjon i det å skape kontinuitet og helhet i pleien vi gir til våre beboere.

 

Vi har nå 2 ledige vikariater - et i 100% stilling og et i 75% stilling - begge med mulighet for fast ansettelse

 

Arbeidsoppgaver 
 

 • Faglig ansvar i avdeling / virksomheten  

 • Ansvar for at pasientene får nødvendig medisinsk undersøkelse og behandling. 

 • Medansvar for legemiddeladministrasjonen ved avdelingen / virksomheten 

 • Ellers helhetlig pleie og omsorg relatert til våre brukere, med tilhørende arbeidsoppgaver og iht funksjonsbeskrivelser for sykepleiere 


Kvalifikasjoner 
 

 • Autorisert sykepleier. HPR nummer hos SAK må oppgis i søknaden. 

 • Det er nødvendig med gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig (norsktest nivå B2) for de som ikke er norskspråklige. 

 • Politiattest av nyere dato må fremlegges ved ansettelse 

 • Personlig egnethet vektlegges. 

 • Generelt gode data kunnskaper og kjennskap til journalsystemet CosDoc vil være en fordel. 


Egenskaper 
 

 • Du er en engasjert person som kan arbeide selvstendig og er trygg på egne avgjørelser  

 • Du liker å jobbe i team. 

 • Du er ansvarsbevisst, positiv og løsningsfokusert  

 • Du er fleksibel og liker utfordringer. 

 • Du har gode kommunikasjonsferdigheter Vi tilbyr
 

     • Godt arbeidsmiljø

     • Stillingsbrøk: Etter avtale

     • Lønn i henhold til tariffavtale + turnustillegg kr 12.000,-

     • Offentlig pensjons- og forsikringsordninger i KLP

     • Vi er et Fokus-sykehjem (forskningssykehjem) som samarbeider med Sesam (Regionalt senter for eldremedisin og samhandling)Kontaktperson: Daniella Nejat
Søknad og cv sendes: daniella.nejat@stavanger.kommune.no___________________________________________________________


Engasjerte helsefagarbeidere


Vi har ledige stillinger som Helsefagarbeider 

turnus dag/kveld stillinng eller helgestilling.

Vi søker etter Helsefagarbeidere som brenner for å jobbe sammen med og for andre mennesker, ikke er redd for utfordringer eller å bruke sin faglige kompetanse. Vi søker etter deg som har et faglig engasjement og opptatt av kvalitet i tjenestene.

Arbeidsoppgaver
 • Faglig ansvar i avdeling
 • Ansvar for at pasientene/primærkontakt
 • Ellers helhetlig pleie og omsorg relatert til våre brukere, med tilhørende arbeidsoppgaver og iht funksjonsbeskrivelser for helsefagarbeider

Kvalifikasjoner
 • Autorisert helsefagarbeider. HPR nummer hos SAK må oppgis i søknaden.
 • Det er nødvendig med gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig (norsktest nivå B1) for de som ikke er norskspråklige.
 • Politiattest av nyere dato må fremlegges ved ansettelse
 • Personlig egnethet vektlegges.
 • Kjennskap til journalsystemet CosDoc vil være en fordel.

Egenskaper
 • Du er en engasjert person som kan arbeide selvstendig og er trygg på egne avgjørelser
 • Du liker å jobbe i team.
 • Du er ansvarsbevisst, positiv og løsningsfokusert
 • Du er fleksibel og liker utfordringer.
 • Du har gode kommunikasjonsferdigheter

Vi tilbyr
 • Stillingsbrøk: Etter avtale for turnus dag/kveld stilling og 12% for helg/natt stilling
 • Lønn i henhold til tariffavtale (Virke).
 • Offentlig pensjons- og forsikringsordninger i KLP
 • Vi er en IA-bedrift (Inkluderende Arbeidsliv)
Kontaktperson: Daniella Nejat
Søknad og cv sendes: daniella.nejat@stavanger.kommune.no

____________________________________________________________________________________________