Ledige stillinger


Øyane sykehjem er et flott sykehjem med unik beliggenhet på Hundvåg i Stavanger. Sykehjemmet eies og drives av en privat ideell stiftelse utgått av de lokale husmorlagene.
Hjemmet åpnet i 1980, og var i perioden 1999 -2003 gjennom en omfattende rehabilitering og utbygging. Her er 58 sengeplasser fordelt på to somatiske avdelinger, rehabiliteringsavdeling, korttidsavdeling og skjermet avdeling.
I tillegg har vi et dagsenter med plass til 16 brukere pr. dag. Sykehjemmet har fotpleier og frisør, samt eget solrom.


 

Øyane sykehjem har nå følgende stillinger ledige:

 

 

SYKEPLEIER TIL SKJERMET ENHET

 

Øyane sykehjem søker etter sykepleier i fast 75-85% stilling til skjermet enhet. Skjermet enhet er en avdeling med 9 beboere med spesielle behov i forhold til sin demensdiagnose.
Stillingen er to delt turnus med arbeid hver 3. helg
Vi søker etter en sykepleier som brenner for å jobbe sammen med og for andre mennesker, ikke er redd for utfordringer eller å bruke sin faglige kompetanse. Vi søker etter deg som har et faglig engasjement og opptatt av kvalitet i tjenestene.

 

Arbeidsoppgaver

 • Faglig ansvar i avdeling / virksomheten

 • Ansvar for at pasientene får nødvendig medisinsk undersøkelse og behandling.

 • Hovedansvar for legemiddeladministrasjonen ved avdelingen / virksomheten

 • Ellers helhetlig pleie og omsorg relatert til våre brukere, med tilhørende arbeidsoppgaver og iht funksjonsbeskrivelser for sykepleiere

 

Kvalifikasjoner

 • Autorisert sykepleier. HPR nummer hos SAK må oppgis i søknaden.

 • Fordel at du har erfaring innen demens

 • Det er nødvendig med gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig (norsktest nivå B2) for de som ikke er norskspråklige.

 • Politiattest av nyere dato må fremlegges ved ansettelse

 • Personlig egnethet vektlegges.

 • Generelt gode data kunnskaper og kjennskap til journalsystemet CosDoc vil være en fordel.

 

Egenskaper

 • Du er en engasjert person som kan arbeide selvstendig og er trygg på egne avgjørelser

 • Du liker å jobbe i team.

 • Du er ansvarsbevisst, positiv og løsningsfokusert

 • Du er fleksibel og liker utfordringer.

 • Du har gode kommunikasjonsferdigheter

 

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: 50-85%

 • Lønn i henhold til tariffavtale.

 • Offentlig pensjons- og forsikringsordninger i KLP

 • Vi er et Fokus-sykehjem (forskningssykehjem) som samarbeider med Sesam (Regionalt senter for eldremedisin og samhandling) 


Søknadsfrist snarest.
Oppstart snarest og etter avtale

Kontaktperson: Daniella Nejat 
Søknad sendes: daniella.nejat@stavanger.kommune.no


______________________________________________________________________________________________________