logo

 

 

Ledige stillinger


Øyane sykehjem er et flott sykehjem med unik beliggenhet på Hundvåg i Stavanger. Sykehjemmet eies og drives av en ideell stiftelse utgått av de lokale husmorlagene. 
Her er 55 sengeplasser, og et dagsenter med plass til 14 brukere pr. dag. Sykehjemmet gir heldøgns behandling, pleie og omsorg for eldre bosatt i Stavanger kommune. Tilbudet er differensiert: 2 somatiske avdelinger, 1 skjermet avdeling, 1 korttidsavdeling og 1 rehabiliteringsavdeling, samt dagsenter. 


Personvernerklæring
 

ER DU SYKEPLEIER OG PÅ JAKT ETTER FORANDRING OG NYE UTFORDRINGER?

Da trenger vi deg her på Øyane sykehjem!

Vi søker etter sykepleier med god fagkunnskap og kommunikasjonsevne til vårt team på Øyane sykehjem. Som sykepleier hos oss vil du ha en svært viktig funksjon i det å skape kontinuitet og helhet i pleien vi gir til våre beboere.


Vi har nå ledig 1 års vikariat i 100% stilling på avdeling korttid/rehab med mulighet for fast ansettelse

 

Arbeidsoppgaver
 • Faglig ansvar i avdeling / virksomheten

 • Ansvar for at pasientene får nødvendig medisinsk undersøkelse og behandling.

 • Medansvar for legemiddeladministrasjonen ved avdelingen / virksomheten

 • Ellers helhetlig pleie og omsorg relatert til våre brukere, med tilhørende
  arbeidsoppgaver og iht funksjonsbeskrivelser for sykepleiere

Kvalifikasjoner

 

 • Autorisert sykepleier. HPR nummer hos SAK må oppgis i søknaden.

 • Det er nødvendig med gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig (norsktest nivå B2
  for de som ikke er norskspråklige.

 • Politiattest av nyere dato må fremlegges ved ansettelse

 • Personlig egnethet vektlegges.

 • Generelt gode data kunnskaper og kjennskap til journalsystemet CosDoc vil være en
  fordel

 

Egenskaper

 

 • Du er en engasjert person som kan arbeide selvstendig og er trygg på egne avgjørelser

 • Du liker å jobbe i team.

 • Du er ansvarsbevisst, positiv og løsningsfokusert

 • Du er fleksibel og liker utfordringer.

 • Du har gode kommunikasjonsferdigheter

 

Vi tilbyr

 

 • Godt arbeidsmiljø

 • Stillingsbrøk: Etter avtale, vi kan tilby både full og redusert stilling

 • Lønn i henhold til tariffavtale + turnustillegg kr 12.000,-

 • Offentlig pensjons- og forsikringsordninger i KLP

 • Vi er et Fokus-sykehjem (forskningssykehjem) som samarbeider med Sesam (Regionalt 
  senter for eldremedisin og samhandling)

Søknadsfrist: 19.10.21

Kontaktperson: Mette Naustvik
Søknad og cv sendes: mette.naustvik@stavanger.kommune.no
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 

ER DU SYKEPLEIER OG PÅ JAKT ETTER FORANDRING OG NYE UTFORDRINGER?


Da trenger vi deg her på Øyane sykehjem!
Vi søker etter sykepleiere med god fagkunnskap og kommunikasjonsevne til vårt team på Øyane sykehjem. Som sykepleier hos oss vil du ha en svært viktig funksjon i det å skape kontinuitet og helhet i pleien vi gir til våre beboere.

 

Vi har nå 2 ledige vikariater - et i 100% stilling og et i 75% stilling - begge med mulighet for fast ansettelse

 

Arbeidsoppgaver 
 

 • Faglig ansvar i avdeling / virksomheten  

 • Ansvar for at pasientene får nødvendig medisinsk undersøkelse og behandling. 

 • Medansvar for legemiddeladministrasjonen ved avdelingen / virksomheten 

 • Ellers helhetlig pleie og omsorg relatert til våre brukere, med tilhørende arbeidsoppgaver og iht funksjonsbeskrivelser for sykepleiere 


Kvalifikasjoner 
 

 • Autorisert sykepleier. HPR nummer hos SAK må oppgis i søknaden. 

 • Det er nødvendig med gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig (norsktest nivå B2) for de som ikke er norskspråklige. 

 • Politiattest av nyere dato må fremlegges ved ansettelse 

 • Personlig egnethet vektlegges. 

 • Generelt gode data kunnskaper og kjennskap til journalsystemet CosDoc vil være en fordel. 


Egenskaper 
 

 • Du er en engasjert person som kan arbeide selvstendig og er trygg på egne avgjørelser  

 • Du liker å jobbe i team. 

 • Du er ansvarsbevisst, positiv og løsningsfokusert  

 • Du er fleksibel og liker utfordringer. 

 • Du har gode kommunikasjonsferdigheter Vi tilbyr
 

     • Godt arbeidsmiljø

     • Stillingsbrøk: Etter avtale

     • Lønn i henhold til tariffavtale + turnustillegg kr 12.000,-

     • Offentlig pensjons- og forsikringsordninger i KLP

     • Vi er et Fokus-sykehjem (forskningssykehjem) som samarbeider med Sesam (Regionalt senter for eldremedisin og samhandling)Kontaktperson: Daniella Nejat
Søknad og cv sendes: daniella.nejat@stavanger.kommune.no___________________________________________________________


Engasjerte helsefagarbeidere


Vi har ledige stillinger som Helsefagarbeider 

turnus dag/kveld stillinng eller helgestilling.

Vi søker etter Helsefagarbeidere som brenner for å jobbe sammen med og for andre mennesker, ikke er redd for utfordringer eller å bruke sin faglige kompetanse. Vi søker etter deg som har et faglig engasjement og opptatt av kvalitet i tjenestene.

Arbeidsoppgaver
 • Faglig ansvar i avdeling
 • Ansvar for at pasientene/primærkontakt
 • Ellers helhetlig pleie og omsorg relatert til våre brukere, med tilhørende arbeidsoppgaver og iht funksjonsbeskrivelser for helsefagarbeider

Kvalifikasjoner
 • Autorisert helsefagarbeider. HPR nummer hos SAK må oppgis i søknaden.
 • Det er nødvendig med gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig (norsktest nivå B1) for de som ikke er norskspråklige.
 • Politiattest av nyere dato må fremlegges ved ansettelse
 • Personlig egnethet vektlegges.
 • Kjennskap til journalsystemet CosDoc vil være en fordel.

Egenskaper
 • Du er en engasjert person som kan arbeide selvstendig og er trygg på egne avgjørelser
 • Du liker å jobbe i team.
 • Du er ansvarsbevisst, positiv og løsningsfokusert
 • Du er fleksibel og liker utfordringer.
 • Du har gode kommunikasjonsferdigheter

Vi tilbyr
 • Stillingsbrøk: Etter avtale for turnus dag/kveld stilling og 12% for helg/natt stilling
 • Lønn i henhold til tariffavtale (Virke).
 • Offentlig pensjons- og forsikringsordninger i KLP
 • Vi er en IA-bedrift (Inkluderende Arbeidsliv)
Kontaktperson: Daniella Nejat
Søknad og cv sendes: daniella.nejat@stavanger.kommune.no

____________________________________________________________________________________________