logo

 

 

Ledige stillinger


Øyane sykehjem er et flott sykehjem med unik beliggenhet på Hundvåg i Stavanger. Sykehjemmet eies og drives av en ideell stiftelse utgått av de lokale husmorlagene. 
Her er 55 sengeplasser, og et dagsenter med plass til 14 brukere pr. dag. Sykehjemmet gir heldøgns behandling, pleie og omsorg for eldre bosatt i Stavanger kommune. Tilbudet er differensiert: 2 somatiske avdelinger, 1 skjermet avdeling, 1 korttidsavdeling og 1 rehabiliteringsavdeling, samt dagsenter. 


Personvernerklæring
 


__________________________________________________________________________________________________________________________


Engasjert helsefagarbeider i 100% stilling, vikariat


Vi har ledig vikariat som Helsefagarbeider i 100% stilling på skjermet avdeling, med mulighet for fast ansettelse

Vi søker etter helsefagarbeider som brenner for å jobbe sammen med og for andre mennesker, ikke er redd for utfordringer eller å bruke sin faglige kompetanse. Vi søker etter deg som har et faglig engasjement og opptatt av kvalitet i tjenestene.

 

Arbeidsoppgaver

 

 • Faglig ansvar i avdeling

 • Ansvar for at pasientene/primærkontakt

 • Ellers helhetlig pleie og omsorg relatert til våre brukere, med tilhørende arbeidsoppgaver og iht funksjonsbeskrivelser for helsefagarbeider

 

Kvalifikasjoner

 

 • Autorisert helsefagarbeider. HPR nummer hos SAK må oppgis i søknaden.

 • Det er nødvendig med gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig (norsktest nivå B1) for de som ikke er norskspråklige.

 • Politiattest av nyere dato må fremlegges ved ansettelse

 • Personlig egnethet vektlegges.

 • Kjennskap til journalsystemet CosDoc vil være en fordel.

 

Egenskaper

 

 • Du er en engasjert person som kan arbeide selvstendig og er trygg på egne avgjørelser

 • Du liker å jobbe i team.

 • Du er ansvarsbevisst, positiv og løsningsfokusert

 • Du er fleksibel og liker utfordringer.

 • Du har gode kommunikasjonsferdigheter

 

Vi tilbyr

 

 • Stillingsbrøk: Etter avtale for turnus dag/kveld stilling og 12% for helg/natt stilling

 • Lønn i henhold til tariffavtale (Virke).

 • Offentlig pensjons- og forsikringsordninger i KLP

 • Vi er en IA-bedrift (Inkluderende Arbeidsliv)
   

  Kontaktperson: Mette Naustvik, avdelingssykepleier

  Søknad sendes: mette.naustvik@stavanger.kommune.no