1.1 KVALITET

Hva er kvalitet?

”Kvalitet er alt som kan forbedres sett fra brukerens synspunkt”

Ada Schreiner

Øyane sykehjem ønsker å gi beboerne de tjenestene de har krav på så raskt og med så god kvalitet som mulig. Kvalitetssystemet er et viktig verktøy som skal bidra til å sikre at vi oppnår dette.

Dette innebærer at kvalitetssystemet kontinuerlig må forbedres og oppdateres, slik at forbedringsprosessene gir bedre og høyere standard på de tjenestene som Øyane produserer.

Vi ønsker også å ta vare på de ansatte på en slik måte at de føler seg verdsatt og trygge. Arbeidet med HMS er i så måte et prioritert område som inngår i kvalitetssystemet.

Kvalitetssystemet, medarbeidernes holdning og kvalitetsforståelse sammen med faglig dyktighet, skal sikre at vi lever opp til brukerens krav og forventninger om god behandling og service.

For å videreutvikle kvalitetssystemet på Øyane, har vi tatt utgangspunkt i de generelle prinsippene for oppbygging av et kvalitetssystem som er beskrevet i ISO 9001-2008.

ISO står for Internasjonal Organization for Standardization, og er en internasjonal standard for kvalitetssikring og ledelse.

Les mer om ISO-standarden her

Aktuell link fra: Tidsskrift for Den norske legeforening


Link til Dovre sertifisering 

Noen punkter i standarden har vi valgt å utelate, da de ikke er relevante i denne type virksomhet. Utelatte systemelementer er:

  • Utvikling og konstruksjon
  • Kontroll med overvåkings –og måleutstyr

 

Avdeling F

Avd F finner du i underetasjen i påbygget vårt.  
Avdelingen har 8 kortidsplasser fordelt på 5 enerom og 2 dobbeltrom, alle med direkte utgang til hagen vår.

Stue med kjøkkenkrok og spiseplass er sentralt plassert i avdelingen.

Vi er en liten hyggelig avdeling med et et godt sammensveiset personale. Vi legger vekt på å skape et inkluderende miljø med høy trivsel.


Den herlige eplekaken er avdelingens bidrag til kakekonkurransen i Eldres uke 2012.
Et riktig samarbeidsprosjekt!


berit avd f  mett avd f
En sykepleiers jobb er allsidig!
 

Mat og måltider

Kjøkkenet vårt legger vekt på å lage god, hjemmelaget mat. De produserer det meste selv, også pålegg, kaker og brød. Måltidene serveres til følgende tider: Frokost 0830-1000, middag 1300, kake/kaffe 1530, kveldsmat 1800-1900. Tidspunktene for frokost og kveldsmåltidet kan variere noe fra avdeling til avdeling. For eksempel praktiserer noen fleksifrokost, mens andre velger å starte frokosten sammen med alle tilstede. De fleste beboere og ansatte setter pris på fellesskapet rundt måltidene, og tar seg god tid ved bordet.