VI HAR NÅ FÅTT NY OG OPPDATERT HJEMMESIDE. DEN FINNER DU HER:

 

www.oyanesykehjem.no

 

Aktivitetsdosetten

I 2010 fikk vi støtte fra Stavanger kommunes kompetansehevingsmidler til å gjennomføre prosjektet "Aktivitetsdosetten, tilpassede aktiviteter til beboere på sykehjem".  Prosjektet ble den gang presentert slik:

dosett


Det foregår mange gruppeaktiviteter på sykehjemmet som felles trim, aktiviteter på arbeidsstuen, andakt med mer og vi har mange felles arrangementer som dans, konserter, politiske debatter, foredrag med videre. Men det er en gruppe sykehjemsbeboere vi sjelden når med vårt eksisterende tilbud. Det er de beboere som av forskjellige årsaker ikke kan delta på gruppeaktivitetene. 
Aktivitetsdosetten er en ny metode, hvor vi tilbyr aktiviteter tilpasset den enkelte beboers interesser og behov. Aktivitetene giss systematisk på faste tidspunkter og faste dager. Målet er å øke trivselen og livsglede, gjøre våkentiden mer stimulerende, nedsette smerter og forhindre uro. 

"Aktivitetsdosetten" skal være et verktøy og fungere omtrent som en dosett og inneholde aktiviteter i stedet for medisin. Tanken er at en dosett med aktiviteter skal være like viktig å "dele ut" som nødvendig medisin. I noen tilfeller har det vist seg at den rette aktivitet kan erstatte for eksempel smertestillende eller beroligende medisin. "Aktivitetsdosetten" kan ses som et nødvendig og varig tiltak for å fremme livskvalitet og brukermedvirkning. Gjennom et opplæringsopplegg som er under utvikling er målet å sikre forankringen i virksomheter som tar metoden i bruk.

Stavanger kommune ønsker å innføre metoden på alle sykehjem og har sendt et eksemplar av boken til alle alders og sykehjem i kommunen. ”Aktivitetsdosetten” har nå fått sitt eget punkt i pleieplanen i den elektroniske journal Cosdoc.
Metoden bygger på tverrfaglighet og legger op til et samarbeide med personal, pårørende, frivillige og lokalmiljøet.

Det er lagt en "felleskatalog" for aktivitetsdosetten som gir en innføring i metoden samt har konkrete ideer til hvordan forskjellige aktiviteter kan utføres ut fra interessesjekklisten. Boken selges på sykehjemmet for kr 200,-.
Stavanger kommune ønsker å innføre metoden på alle sykehjem og har sendt et eksemplar av boken til alle alders og sykehjem i kommunen. ”Aktivitetsdosetten” har nå fått sit eget punkt i pleieplanen i den elektroniske journal Cos Doc.


Presentasjon av aktivitetsdosetten i pdf


Se aktivitetsdosetten nevnt i NOU 2011-11 Innovasjon i omsorgSe artikkel fra Rogalands avis 16.02.10
Se artikkel fra Stavanger Aftenblad
Aktivitetsdosetten på facebook
facebook

Les her i fritid for alle som er en ide- og kunnskapsbank blannt annet for støttekontaktordningen.