1.1 KVALITET

Hva er kvalitet?

”Kvalitet er alt som kan forbedres sett fra brukerens synspunkt”

Ada Schreiner

Øyane sykehjem ønsker å gi beboerne de tjenestene de har krav på så raskt og med så god kvalitet som mulig. Kvalitetssystemet er et viktig verktøy som skal bidra til å sikre at vi oppnår dette.

Dette innebærer at kvalitetssystemet kontinuerlig må forbedres og oppdateres, slik at forbedringsprosessene gir bedre og høyere standard på de tjenestene som Øyane produserer.

Vi ønsker også å ta vare på de ansatte på en slik måte at de føler seg verdsatt og trygge. Arbeidet med HMS er i så måte et prioritert område som inngår i kvalitetssystemet.

Kvalitetssystemet, medarbeidernes holdning og kvalitetsforståelse sammen med faglig dyktighet, skal sikre at vi lever opp til brukerens krav og forventninger om god behandling og service.

For å videreutvikle kvalitetssystemet på Øyane, har vi tatt utgangspunkt i de generelle prinsippene for oppbygging av et kvalitetssystem som er beskrevet i ISO 9001-2008.

ISO står for Internasjonal Organization for Standardization, og er en internasjonal standard for kvalitetssikring og ledelse.

Les mer om ISO-standarden her

Aktuell link fra: Tidsskrift for Den norske legeforening


Link til Dovre sertifisering 

Noen punkter i standarden har vi valgt å utelate, da de ikke er relevante i denne type virksomhet. Utelatte systemelementer er:

  • Utvikling og konstruksjon
  • Kontroll med overvåkings –og måleutstyr

 

Dagsenteret

p1000636

Dagsenteret ligger i underetasjen og har inngang fra baksiden. Her er en rommelig stue med to sittegrupper og et gjestfritt spisebord, ved siden av kjøkken, bad, toaletter og garderobe. 
Vi tar i mot tretten brukere pr dag. Antall dager du kan få komme hit, blir vurdert ut fra behov og ledige plasser. 


Hvert år fastsetter bystyret hva det skal koste å komme på dagsenteret. Betalingen dekker transport til og fra, frokost, middag og kaffe.

 

Trening og aktiviteter

Vi vil gi hjelp til selvhjelp slik at du kan klare deg lengst mulig i egen bolig. Derfor legger vi stor vekt på å trene og vedlikeholde daglige funksjoner. Du kan selv delta aktivt i borddekking, servering, rydding, oppvask og lignende.


På dagsprogrammet står som regel trim og en liten spasertur. Ellers legger vi opp aktiviteter etter ønske og behov fra brukerne, det kan være alt fra kakebaking og spill til kjøreturer med bussen vår.


Arbeidsstua er åpen for alle, her kan du komme enten du vil drive med håndarbeid eller slå av en prat. Ønsker du å trene på egenhånd, kan du bruke fysioterapisalen og apparatene der etter avtale.

 

Hvordan søke plass

Du må søke på eget skjema til Bestillerkontoret, Hundvåg helse- og sosialdistrikt.
Søknadsskjema får du hos legen din eller på Bestillerkontoret.

 

Etter at du har fått tildelt plass, kommer en av oss fra dagsenteret hjem til deg for å gjøre avtaler og gi nødvendig informasjon. Samtidig kan du få svar på de spørsmålene du har. På den måten er begge parter blitt litt kjent med hverandre før første dag på dagsenteret.