logo

Kontakt

Har du ris eller ros, en god idé eller noe du ønsker å drøfte, ta kontakt! 
Ingen sak er for liten eller for stor!

Tlf. 51 85 69 20

Øyane sykehjem
Austbøgeilen 62
4085 Hundvåg

oyane.sykehjem@stavanger.kommune.no 

 

 

Brukerråd


Brukerne på Øyane sykehjem består av beboere, dagsenterbrukere, pårørende, frivillige medarbeidere og brukere av kaféen og Seniorsenteret. Målet er å ha en representant fra hver av de nevnte gruppene i Brukerrådet. Faste medlemmer er daglig leder og frivillighetskoordinator (rådets sekretær) som deltar på møtene. Et av medlemmene i Brukerrådet velges til brukernes representant i sykehjemmets styre.

Brukerrådet   

- gir innspill i forhold til hverdagen for beboere og brukere av Øyane sykehjem
- er et bindeledd mellom brukerne og ledelsen
- har fokus på forbedringsmuligheter 
Du finner mer informasjon i brosjyren om brukerrådet.