Kontakt

Har du ris eller ros, en god idé eller noe du ønsker å drøfte, ta kontakt! 
Ingen sak er for liten eller for stor!

Tlf. 51 85 69 20

Øyane sykehjem
Austbøgeilen 62
4085 Hundvåg

oyane.sykehjem@stavanger.kommune.no 

1.1 KVALITET

Hva er kvalitet?

”Kvalitet er alt som kan forbedres sett fra brukerens synspunkt”

Ada Schreiner

Øyane sykehjem ønsker å gi beboerne de tjenestene de har krav på så raskt og med så god kvalitet som mulig. Kvalitetssystemet er et viktig verktøy som skal bidra til å sikre at vi oppnår dette.

Dette innebærer at kvalitetssystemet kontinuerlig må forbedres og oppdateres, slik at forbedringsprosessene gir bedre og høyere standard på de tjenestene som Øyane produserer.

Vi ønsker også å ta vare på de ansatte på en slik måte at de føler seg verdsatt og trygge. Arbeidet med HMS er i så måte et prioritert område som inngår i kvalitetssystemet.

Kvalitetssystemet, medarbeidernes holdning og kvalitetsforståelse sammen med faglig dyktighet, skal sikre at vi lever opp til brukerens krav og forventninger om god behandling og service.

For å videreutvikle kvalitetssystemet på Øyane, har vi tatt utgangspunkt i de generelle prinsippene for oppbygging av et kvalitetssystem som er beskrevet i ISO 9001-2008.

ISO står for Internasjonal Organization for Standardization, og er en internasjonal standard for kvalitetssikring og ledelse.

Les mer om ISO-standarden her

Aktuell link fra: Tidsskrift for Den norske legeforening


Link til Dovre sertifisering 

Noen punkter i standarden har vi valgt å utelate, da de ikke er relevante i denne type virksomhet. Utelatte systemelementer er:

  • Utvikling og konstruksjon
  • Kontroll med overvåkings –og måleutstyr

 

Brukerråd


Brukerne på Øyane sykehjem består av beboere, dagsenterbrukere, pårørende, frivillige medarbeidere og brukere av kaféen og Seniorsenteret. Målet er å ha en representant fra hver av de nevnte gruppene i Brukerrådet. Faste medlemmer er daglig leder og frivillighetskoordinator (rådets sekretær) som deltar på møtene. Et av medlemmene i Brukerrådet velges til brukernes representant i sykehjemmets styre.

Brukerrådet   

- gir innspill i forhold til hverdagen for beboere og brukere av Øyane sykehjem
- er et bindeledd mellom brukerne og ledelsen
- har fokus på forbedringsmuligheter 
Du finner mer informasjon i brosjyren om brukerrådet.