1.1 KVALITET

Hva er kvalitet?

”Kvalitet er alt som kan forbedres sett fra brukerens synspunkt”

Ada Schreiner

Øyane sykehjem ønsker å gi beboerne de tjenestene de har krav på så raskt og med så god kvalitet som mulig. Kvalitetssystemet er et viktig verktøy som skal bidra til å sikre at vi oppnår dette.

Dette innebærer at kvalitetssystemet kontinuerlig må forbedres og oppdateres, slik at forbedringsprosessene gir bedre og høyere standard på de tjenestene som Øyane produserer.

Vi ønsker også å ta vare på de ansatte på en slik måte at de føler seg verdsatt og trygge. Arbeidet med HMS er i så måte et prioritert område som inngår i kvalitetssystemet.

Kvalitetssystemet, medarbeidernes holdning og kvalitetsforståelse sammen med faglig dyktighet, skal sikre at vi lever opp til brukerens krav og forventninger om god behandling og service.

For å videreutvikle kvalitetssystemet på Øyane, har vi tatt utgangspunkt i de generelle prinsippene for oppbygging av et kvalitetssystem som er beskrevet i ISO 9001-2008.

ISO står for Internasjonal Organization for Standardization, og er en internasjonal standard for kvalitetssikring og ledelse.

Les mer om ISO-standarden her

Aktuell link fra: Tidsskrift for Den norske legeforening


Link til Dovre sertifisering 

Noen punkter i standarden har vi valgt å utelate, da de ikke er relevante i denne type virksomhet. Utelatte systemelementer er:

  • Utvikling og konstruksjon
  • Kontroll med overvåkings –og måleutstyr

 

Aktivitetsavdelingen

%C3%98K%20okt%202014
Aktivitetsavd. høsten 2014 Fra venstre: Gro, Eirin (vikar), Kristin (vikar) og Anne.


fallskjerm


Aktivitetsavdelingen holder til i underetasjen vis a vis Dagsenteret. Avdelingen har ansvar for individuell trening, trim, gruppeaktiviteter, spaserturer, hjelpemidler, temadager og undervisning med mer.

For tiden har vi 3 fysioterapeuter og 2 ergoterapeuter som jobber her i tilsammen 4 årsverk. 

                

Arbeidsstuen

 øyane 2007 021


På arbeidsstuen foregår mange forskjellige håndarbeidssysler, f.eks. strikking, veving, gimping og hekling ut fra årstidens tema. Kreative fag som å lage kort, male akrylbilder er også på programmet. Her har mange oppdaget en ukjent kunstnerisk åre til stor glede og motivasjon for alle.


Vi har symaskiner og frivillige "syersker" en gang i uken. Garnlageret er stort, likedan strikkegleden. Dessuten har vi et stort sortement i papir, kartong og dekorasjoner til å lage kort og annet.
 

I snekkerkroken fins ulike typer verktøy og det blir produsert mange forskjellige treartikler.