Øyane Sykehjem

Thor Arne Aasen inspirerte

tor-arne aasen 20 6 13   24.06.2013
Utvidet lederforum var samlet torsdag 20. juni, blant annet for å diskutere "Morgendagens omsorg" i lys av Meld. St. (2012-2013). Men dagen startet med et helt annet spørsmål, nemlig: "Hvordan bli en bedre leder?" Thor Arne Aasen fra bedrifthelsetjenesten Stamina Helse holdt et inspirerende foredrag, levendegjort med eksempler fra hans egen fortid som fysisk trener i Viking. I løpet av to timer var vi innom mange sider ved det psykososiale arbeidsmiljøet og kulturen på arbeidsplassen og hva vi selv kan gjøre for å påvirke kulturen positivt. Et avsluttende visdomsord kan være verdt å sitere: "Tomrommet som oppstår ved manglende eller mislykket kommunikasjon, fylles raskt med rykter, sladder, vrøvl og gift". På bildet ser vi Thor Arne i et muntert øyeblikk, med Helge som smilende tilhører.

< Tilbake