logo

Seniorskolen inviterer til åpne foredrag om demens

carmen janvin om demens   26.09.2013
Omtrent 70 000 personer lever med demens i Norge i dag, og hvert år rammes 10 000 nye. Temaet er derfor svært aktuelt, også fordi tilstanden påvirker hele familien. I vår gjennomførte Helsedirektoratet en nasjonal informasjonskampanje, og årets TV-aksjon går til Nasjonalforeningens arbeid mot demens. Seniorskolen følger opp med en foredragsrekke der vi belyser ulike sider ved sykdommen. Psykolog Carmen Janvin holdt i dag det innledende foredraget «Hva er demens?»
De neste foredragene kommer 10. og 24. oktober, begge dager kl. 11.00 – 12.30.
10.10: «Hvordan mestre hverdagen?» v/ demenskontakt Torunn Langerud
24.10: «Å snakke sammen» v/ psykiatrisk sykepleier Ingrid Langeland Braut
Seniorskolen ønsker alle interesserte velkommen!
 

< Tilbake