logo

Pårørende- og frivilligmøte 5. november

24df428fd8057d7b8d22a19232ca68e7   06.11.2012
Pårørende og frivillige på Øyane har mange felles interesser, derfor inviterte vi for 2. gang til et møte for begge gruppene med informasjon og dialog.

Programmet for kvelden var tettpakket: 
1. Helge Gabrielsen og Knut Øgård: Gran Canaria 2013, informasjon om reisemålet. I utgangspunktet er alle grupper, dvs. beboere, dagsenterbruker, pårørende og frivillige invitert. Frist for påmelding: 10. desember.
2. Anne Osmundsen: Om å være pårørende på Øyane, forventninger til samarbeid med utgangspunkt i vår nye velkomstbrosjyre.
3. May Ingunn Helland: Om frivillig arbeid på Øyane + litt om myndighetenes syn på pårørendes rolle i sykehjem, med utgangspunkt i "Innovasjon i omsorg", NOU 2011: 11. 
4. Kafédialog, der de frammøtte ble utfordret i forhold til følgende framtidsbilde: "På Øyane sykehjem samarbeider pårørende, frivillige og ansatte om å gi et aktivt omsorgstilbud til beboerne."
5. Valg til Brukerrådet: Bengt Røymstad (frivillig) og Anna Hatteland (pårørende) ble klappet inn. 

På bildet: Fire av femti møtedeltakere i ivrig diskusjon under kafédialogen.

< Tilbake