logo
Øyane Sykehjem

MEDCED forskningsstudie

prosjekt avd e undervisning   11.02.2014
Avdeling E deltar for tiden i et forskningsprosjekt om tillitsskapende arbeid framfor tvang i behandlingen av personer med demens. Prosjektet gjennomføres i regi av Senter for Omsorgsforskning Vest ved Høgskolen i Bergen og er finansiert av Norsk Forskningsråd. En ønsker å undersøke om det blir brukt mindre tvang og psykofarmaka på sykehjemmet hvis personalet får undervisning og veiledning i hvordan vi kan gjennomføre personsentrert omsorg og finne fram til tillitsskapende tiltak. Det innebærer et nært samarbeid med både beboerne og deres pårørende.
Alle fast ansatte i avdelingen fikk være med på to lærerike og interessante undervisningsdager i januar. Videre kan de se fram til seks veiledningstimer utover våren.

< Tilbake