logo
Øyane Sykehjem

Leve HELE LIVET

merethe hustoft om leve hele livet   25.04.2013
Torsdag 25. april var vi kommet til det tredje i rekken av foredrag om "Innovasjon i omsrorg". Dagens tema omhandlet hverdagsrehabilitering og Stavanger kommunes prosjekt "Leve HELE LIVET". Prosjektleder Merethe Hustoft (bildet) presenterte prosjektet i sin helhet for de ca 50-60 tilhørerne, før prosjektmedarbeider Lone Koldby fortalte hvordan de arbeider med helsefremmende og forebyggende tiltak, som er ett av fire delprosjekt.
"Leve HELE LIVET" representerer Stavanger kommunes nye eldrepolitikk "Aktiv hele livet", der hverdagsmestring og   brukerstyring er sentrale stikkord. Lone Koldby kunne fortelle at hun er i gang med å skaffe en oversikt over eksisterende tilbud for gruppen 65+ i Stavanger, noe som er blitt etterlyst under begge de to foregående samlingene om "Innovasjon i omsorg".
Neste og siste mann ut i denne omgang er Kåre Hagen, leder for utvalget som står bak NOU 2011:11 "Innovasjon i omsorg". Velkommen til kafeen torsdag 13. juni kl. 11.00 - 13.00! Arrangementet er åpent for alle interesserte, både privatpersoner, fagpersoner, lag og organisasjoner.

< Tilbake