logo

Kåre Hagen om morgendagens omsorg

k%c3%a5re hagen   13.06.2013
Torsdag 13. juni tok vi imot Kåre Hagen som siste mann ut i vårens foredragsrekke om innovasjon i omsorg, der vi har fokusert på morgendagens tjenestetilbud og samspillet mellom helsetjeneste, familie og lokalsamfunn. Hagen tok utgangspunkt i forarbeidene til den helt ferske Stortingsmelding 29 (2012-13) Morgendagens omsorg. Han understreket at aktiv omsorg og hverdagsrehabilitering blir to prioriterte områder i årene som kommer. Samtidig vet vi at det blir knapphet på omsorgsytere og at vi blir nødt til å tenke bredt og nytt når det gjelder rekruttering. Hans hovedbudskap: Vi må se, gripe og bruke mulighetene og ikke henge oss opp i forestillingen om at omsorg ikke kan gjøres annerledes enn idag.

Kåre Hagen er direktør i NOVA (Noirsk Institutt for Forskning, Velferd og Oppvekst) og har ledet utvlalget som står bak NOU-2011: 11 Innovasjon i omsorg. Stortingsmelding 29 (2012-13) bygger på Hagen-utvalgets arbeid.

< Tilbake