logo
Øyane Sykehjem

Innovasjon i omsorg

sevland   07.02.2013
Våren 2013 inviterer Øyane sykehjem til en foredragsrekke der vi setter fokus på næromsorg - dvs. samspillet mellom helsetjeneste, familie og lokalsamfunn. Utgangspunktet er NOU-2011:11, som nettopp har fått tittelen "Innovasjon i omsorg". Der utfordres helsetjenesten til nytenkning, til å gå sammen med lokalsamfunnet om å finne gode løsninger for framtidas omsorgsutfordringer: "De må løses med grunnlag i et offentlig ansvar som involverer de fleste samfunnssektorer, og ved å støtte og utvikle nye former for engasjement og deltakelse fra familie og lokalsamfunn, organisasjoner og virksomheter". 
Øyane sykehjem har en lang tradisjon for frivillig arbeid og samarbeider på flere måter med aktører i lokalsamfunnet. Kanskje kan denne debatten sette nye tanker i sving og stimulere til nye samarbeidsformer?

Idag var Leif Johan Sevland førstemann ut, han var på forhånd blitt utfordret på stikkordene nærmiljøarbeid og frivillighet. Sevland poengterte at skal vi få ting til å skje, må folk komme sammen. Og da er det helt avgjørende å ha arenaer å møtes på. Så kan alt skje!
I paneldebatten som fulgte hovedinnlegget bidro Anne Grethe Tesen Godal (pensjonist), Øystein Dahle (Hillevåg og Hinna Frivilligsentral) og Terje Gabrielsen (Brukerrådet Øyane sykehjem) med sine tanker rundt temaet, ut fra eget ståsted. Konstruktive innspill etterfulgt av en fin diskusjon, der vi fikk noe å tygge på til neste runde.

Vi ønsker alle interesserte velkommen tilbake 21. mars, da med Geir Sverre Braut som hovedinnleder.

< Tilbake