Geir Sverre Braut om "Innovasjon i omsorg"

ruth midtgard%2c geir sverre braut og kjersti haar i paneldebatt   21.03.2013
Idag var turen kommet til Geir Sverre Braut som andre mann ut i vårens foredragsrekke om "Innovasjon i omsorg". Braut er assisterende direktør i Helsetilsynet, men kanskje vel så mange av tilhørerne kjenner ham som tidligere fylkeslege i Rogaland. Han tok utgangspunkt i den nordiske velferdsmodellen i sitt foredrag, og viste til at vi i dagens Norge på mange måter nærmer oss den europeiske modellen, med forsikringsordninger og medlemsskap knyttet til arbeidsforholdet. Hans poeng var at vi trenger en debatt: Hva er familiens rolle i omsorgsoppgavene og hva er det offentliges rolle, og kan vi kombinere det beste av de to modellene? Denne debatten dreier seg også om verdier, der begrepene respekt, omsorg og ansvar må få et innhold.
Paneldeltakerne Ruth Midtgarden og Kjerst Haarr fulgte opp med kommentarer og innspill fra sitt ståsted, som henholdsvis fastlege/ kommunelge og høgskolelektor/ medforfatter til rapporten "Samhandling, folkehelse og frivillighet" (Rapport 2013/1, Diakonhjemmet Høgskole).
Bildet viser fra venstre: Ruth Nidtgarden, Geir Sverer Braut og Kjersti Helene Haarr under paneldebatten.

< Tilbake