Frank Aarebrot - hovedgjest på åpningen av Seniorskolen

661e8a43cf702242516d648a3b70efe3   22.08.2012
Onsdag 22. august markerte Seniorskolen på Øyane sykehjem starten på høstsemesteret. Frank Aarebrot var dagens hovedtaler, med sitt innlegg om "Sure gamle tanter ... og snille besteforeldre". Bakgrunnen er hans egen valgforskning gjennom 40 år, der han ser en tendens til at eldre velgere over tid er blitt mer egoistiske og kun tenker på egen gruppe når de plukker ut saker som har betydning for dem i valgkampen. De eldre (over 60 år) har sluttet å nevne ungdommen i det hele tatt, mens ungdommen (under 25 år) alltid har en hjertesak med tanke på de eldre. Aarebrot satte dette inn i en samfunnspolitisk sammenheng, at rammebetingelsene har betydning for våre holdninger. Interessant, tankevekkende og underholdende! Spørsmålsrunden til slutt viste også at temaet traff de nærmere 100 tilhørerne i salen.

< Tilbake