logo
Øyane Sykehjem

Fra Hundvåg til Baltimore

baltimore - havn   08.05.2013
En liten delegasjon fra Magnetgruppen på Øyane dro i begynnelsen av mai "over there" for å delta på den årlige Pathwaykonferansen. Den ble i år arrangert i Baltimore, en liten havneby sør for New York. Reisefølget besto av Sturla, Linn og Tove.

De tre lot seg vilig begeistre av amerikanernes iver og stolthet over oppnådde resultater, samt hvordan de framhever ansatte som har utmerket seg. Det er også interessant å se hvordan virksomheten feirer når den har oppnådd suksess. Det å ha stor tro på sine medarbeidere og videre legge til rette for at medarbeiderne skal kunne motivere seg selv, er en suksessfaktor. Likedan den delte styringsmodellen, der ansatte er med i beslutningsprosesser.

Pathway ti Excellence in Long Term Care er et system som skal bidra til å sikre både kvaliteten på omsorgen og ikke minst arbeidsmiljøet på sykehjemmet. Etter å ha jobbet oss gjennom 12 standardkrav, er vi nå inne i en fase hvor vi kan begynne søkeprosessen fram mot sertifisering.

Bildet: Sturla og TOve i Baltimore havn.


 

< Tilbake