logo
Øyane Sykehjem

Fagdag i demens

003fa6abd5a168286cd1a75f32b3c40e   20.09.2012
Kompetansegruppen på Øyane inviterte ansatte til fagseminar innen demens. Jan Erik Forsmark fra Blidensol sykehjem fortalte om Marte Meo metoden som er en kommunikasjon og løsningsbasert video-veilednings metode. Vi fikk lære hvor mye relasjon betyr og vi må flytte fokus fra oppgavefokusert omsorg til personorientert omsorg. 3 ansatte ved Øyane; Mona, Anne Grethe og Bjørg (bilde) fortalte om aktiviteter og kommunikasjon for personer med demens. De poengterte at vi må kjenne livshistorien til den enkelte og hadde mange gode konkrete tips til hvordan man kommuniserer og legger til rette for individuelt tilpassede aktiviteter. Det var over 40 fremmøtte som hadde en lærerik og kjekk dag.

< Tilbake