logo
Øyane Sykehjem

Et kjekt oppdrag

2%2c5 m kake   27.05.2014
Kjøkkenet er alltid beredt og svarte på utfordringen fra Bekkefaretspeiderne på strak arm med denne flotte, 2.5 m lange kaken til speidernes jubileumsfest. Vel blåst!

< Tilbake