logo

Datakurs for medarbeidere på Øyane

brit og marianne   16.04.2013
Øyane sykehjem har etter søknad fått tildelt midler gjennom Vox (Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk) for å kunne gjennomføre grunnleggende dataopplæring for sine medarbeidere. Denne uka er kursene i gang for alvor, hele 20 medarbeidere skal gå på kurs fram til sommerferien. Målet er at alle skal bli så trygge i bruken av data at de kan dokumentere og kommunisere elektronisk, finne fram i den elektroniske kvalitetshåndboken og i det hele tatt kunne nyttiggjøre seg elektronisk informasjon. Marianne Steen-Pettersen (bildet) fra Sandnes læringssenter står for undervisningen, som foregår i egne lokaler på Øyane.

< Tilbake