Øyane Sykehjem

Bjørg Haaland til minne

bj%c3%b8rg h%c3%a5land   07.02.2020
 
Det var med stor sorg vi mottok budskapet 11. januar at Bjørg Haaland var gått bort, nær 87 år gammel. Hun var født i Haugesund. Bjørg bodde på Grasholmen/Engøy og Hundvåg mesteparten av sitt voksne liv.
 
Bjørg var en av mange husmødre på byøyene som var med på å realisere ideen om alders- og sykehjem. Hun var aktivt med for å samle inn penger til formålet. Målet var alders- og sykehjem på Hundvåg for beboere på byøyene. Alders- og sykehjemmet ble åpnet 5. mai 1980.
 
Bjørg var en av stifterne sammen med husmorlagene på byøyene. Bjørg var et samfunnsengasjert menneske. For nåværende Øyane sykehjem var hun engasjert til det siste. Hun hadde flere forskjellige verv på sykehjemmet. Hun var aktivt medlem av Stiftelsen Øyane sykehjem og hadde flere perioder i styret for sykehjemmet. Hun var også med i det frivillige arbeidet.
 
Bjørg var dessuten engasjert i Pensjonistklubben. Hun tok på seg ansvaret for Kunst/Kulturklubben også.
Bjørg var drivkraften for den store høstbasaren på Øyane sykehjem i alle år. Hun bød på seg selv i alle anledninger, i form av sanger, prologer og historier. Bjørg hadde en lyrisk åre, den brukte hun til glede for alle. Hun stod fram som positiv og humørfylt i alt hun foretok seg, hun krevde aldri noe til gjengjeld. Hun vil bli dypt savnet av mange.
 
Vi lyser fred over Bjørg Haalands minne.
 
Medlemmene i Stiftelselsrådet Øyane sykehjem
 

< Tilbake