Øyane Sykehjem

Besøk fra Bergen kommune

28f277af60184fa61c42db8608b63724   23.08.2012
Byråd Hilde Onarheim og direktør Finn Strand fra Bergen kommune var på Stavangerbesøk. De ønsket å høre om kultur og aktivitetstilbudet på Øyane sykehjem og fikk en orientering om aktivitetsdosetten, frivillig arbeid, seniorskolen og rehabskolen. De fikk også prøve apparatene i Aktivitetsparken og på bildet ses to direktører Finn Strand og Per Haarr i benkevipperen.


< Tilbake