logo
Øyane Sykehjem

Besøk av Gunnar Stålsett

5f95e2bda1d5f4d29e4e15aee36e01a1   01.06.2012
Gunnar Stålsett er på foredragsturné i Rogaland i regi av Folkeakademiet, og i dag var turen kommet til Øyane sykehjem. Gjennom sine utallige verv innen religiøse, humanitære og kulturelle organisasjoner både innenlands og utenlands, har Stålsett markert seg som en forkjemper for fred, forsoning og toleranse. Temaet for foredraget var nettopp "fred og forsoning", og skal vi dømme etter responsen i etterkant, fikk han satt en del tanker i sving hos tilhørerne. Stålsett oppsummerte budskapet sitt i to ord - toleranse og nestekjærlighet. Toleranse ble betegnet som en av bæresøylene i vår kultur, en verdi som FN´s konvensjoner er bygget opp omkring. Nestekjærlighet er et ord som omtrent ikke fantes i politikernes vokabular før 22. juli, ifølge Stålsett. Man brukte ordet solidaritet, men etter denne svarte dagen i norsk historie, er nestekjærlighet blitt et begrep og en verdi målbåret av politikere og andre samfunnstopper. Som et eksempel hentet han fram sitatet fra kronprins Haakons appell på Rådhusplassen bare noen dager etter terrorangrepet: "I kveld er gatene fylt av kjærlighet". Alt i alt en interessant og tankevekkende time sammen med en kunnskapsrik og engasjert mann.

< Tilbake