logo
Øyane Sykehjem

Aktiv Omsorg

sam 0565   18.09.2013
I forrige uke fikk sykehjemmet besøk av studenter fra Aktiv Omsorg.
Helsedirektoratet har gitt Senter for omsorgsforskning Sør v/Høgskolen i Telemark oppdrag å utvikle et opplæringsprogram for Aktiv Omsorg, og i samarbeid med Kompetanseorganisasjonen Fagakademiet skal opplæringsprogrammet tilbys  i alle landets fylker. Det skal gi ansatte i helse- og omsorgstjenesten kompetanse i aktiv omsorg. Hovedfokuset ligger i kultur, aktivitet og trivsel for hver enkelt. Her har vi en glad gjeng som prøver ut Aktivitetsparken etter instruksjon fra fysioterapeut Bertine.
Inne fikk studentene en fin gjennomgang av ergoterapeut Gro ift mulighetene for aktiviteter i aktivitetsavdelingen og på solrommet. De fikk og høre om prosjektet Aktivitetsdosetten som ble utviklet her på Øyane sykehjem og som nå viderutvikles.

< Tilbake