logo
Øyane Sykehjem

Pasient- og brukerombudet

gro snortheimsmoen bergfjord   30.05.2013
Onsdagskafeen 29. mai: Pasient- og brukerombud Gro Snortheimsmoen Bergfjord informerte om arbeidet sitt til en tydelig interessert og lydhør forsamling. I løpet av foredraget fikk vi vite at ombudet skal arbeide for å ivareta pasientens og brukerens behov, interesser og rettssikkerhet overfor helse- og sosialtjenesten, og for å bedre kvaliteten på tjenestene. Videre kan kontoret gi råd, veiledning og informasjon om dine rettigheter som pasient, bruker eller pårørende.
Pasient- og brukerombudet ble opprettet i 1993, da som et tilbud i forhold til sykehusbehandling. Kommunehelsetjenesten ble innlemmet i ordningen i 2009, men fremdeles er størsteparten av henvendelsene fra spesialisthelsetjeneste og sykehus.
Gro Snortheimsmoen Bergfjord var ellers nøye med å understreke at ombudet ikke er noen klageinstans (selv om de ofte forbindes med klagesaker), men at de gir "hjelp til selvhjelp" i forhold til hvordan den enkelte skal gå videre med klagen sin. De skal hjelpe folk på rett spor og bistå de som ikke kan tale sin egen sak. Målet er å få til en god dialog med de forskjellige tjenestene og et samarbeid til beste for alle.
 

< Tilbake