Verdiene våre

Positiv holdning

Samarbeid

Respekt

Trygghet

Tillit

Verdighet

Trivselsfremmende tiltak

I lokal målestokk er Øyane en stor arbeidsplass, med sine rundt 100 ansatte.
Vi ønsker at hver enkelt skal føle seg verdsatt og trygg. Som medarbeider på Øyane sykehjem stilles det krav om samarbeid og deltakelse. Til gjengjeld vil du helt sikkert få oppgaver og muligheter til å utvikle deg både faglig og personlig.

seniorsenteret starter høstsemesteret 06 151


Et godt arbeidsmiljø skaper gode medarbeidere! Vi har satt i gang en rekke trivselsfremmende tiltak for personalet, bl.a.: Medlemsskap i treningsstudio, trimaksjoner, deltakelse i Jentebølgen, kunstforening og  julebord. 
I tillegg står de ansatte selv bak sosiale aktiviteter og samlinger i hver enkelt avdeling.

Tiltak rettet mot nyansatte:

- opplæringsprogram
- mulighet for hospitering på andre avdelinger
- fadderordning
- undervisning i forflytningsteknikk
 

 

Inkluderende arbeidsliv

Øyane er en IA-bedrift, og har inngått samarbeidsavtale med Arbeidslivssenteret om dette. Målet er lavere sykefravær gjennom midler som utvidet bruk av egenmelding, bruk av gradert sykemelding og tett oppfølging ved sykdom.
Se plan for IA-arbeid her

Vi har utarbeidet et eget opplæringsprogram for nyansatte som alle skal gjennomgå i løpet av den første tiden hos oss. Vårt hovedmål er at den nyansatte hurtigst mulig skal bli en dyktig medarbeider med en positiv innstilling til arbeidsplassen.