Kompetansegr

Kompetansegruppens oppgaver

 • opplæringsplan
 • internundervisning
 • fagseminar
 • kursmidler
 • faglitteratur
 • bibliotek
 • strategisk plan
 • interne prosjekter


Faste medlemmer

Sykepleier med ansvar for
kvalitet og HMS


Valgte representant

Fysioterapeut

Opplæring og utvikling

Øyane sykehjem ønsker å rekruttere og beholde dyktige medarbeidere ved å legge til rette for faglig og personlig vekst på arbeidsplassen. Vi legger bl.a. til rette for at ansatte kan gjennomføre klinisk fagstige på sykehjemmet.

Det er viktig å se begrepene faglig og personlig utvikling i sammenheng. Å få tildelt varierte arbeidsoppgaver, mer ansvar og økt selvstendighet kan resultere i en personlig utvikling som igjen kan gi større selvtillit og trygghet for den enkelte. 

Utdanning og kurs er også viktige virkemidler i så måte. Øyane sykehjem har satset målbevisst på kompetanseheving for sine ansatte seneste årene, blant annet gjennom flere fagutviklingsprosjekter:

 • "I trygge hender" (fra 2013)
 • Magnet/Pathway to Excellence in Long Term Care (Akrediteringsmodell for sykepleie) (2010-2014)
 • Aktivitetsdosetten (2009-2010)
 • 3-2-1 Sammen for et godt arbeidsmiljø (2008-2010)
 • ...Med pasientens øyne (2008)
 • Diabetikeren i sykehjem - en tverrfaglig utfordring (2007)
 • Rehab.skolen (2006)
 • Endring som praksis (2005)
 • Kunnskap, Kvalitet og trivsel (2004)

Du kan lese mer om de enkelte prosjektene her.

Kompetansegruppen lager opplæringsplan for virksomheten, gjennomfører undervisningsopplegg og fordeler kursmidler etter søknad.

Internundervisning og faglunsj

bilde 003

Vi arrangerer regelmessig internundervisning og faglunsjer i ulike tema.
På bildet undervises det i smitteforebyggende tiltak.

Ideen bak faglunsjene er å la medarbeiderne få en arena der de kan presentere og diskutere fagstoff for og med hverandre, på tvers av avdelinger og profesjoner.