logo

For ansatte

Vår hovedmålsetting gjelder for alle, også for medarbeiderne på Øyane:

"Vi ønsker at alle på Øyane sykehjem skal oppleve trygghet og trivsel og stimuleres til å ta i bruk sine evner og muligheter"


Et godt arbeidsmiljø skaper gode medarbeidere! Vi har satt i gang en rekke trivselsfremmende tiltak for personalet.
Øyane sykehjem ønsker å rekruttere og beholde dyktige medarbeidere ved å legge til rette for faglig og personlig vekst på arbeidsplassen.
 

jentebølgen da 2 begynte i fjellhallen
Jentebølgen 2010                    Prosjekt 3-2-1 på Byrkjedal
løft mona, lilly, rita klare for tur
Kurs i "Løft" - metoden                                          Ut på tur!