logo
Øyane Sykehjem

Aktiviteter

Vi forsøker å tilby beboere og dagsenterbrukere ulike aktiviteter på tvers av avdelingene. Hver onsdag har vi f.eks. åpen kafe med et kulturtilbud (konserter, bingo, dans, kåserier etc.), der sykehjemsboerne og pensjonister fra bydelen møtes. Det utgis en egen kafebrosjyre med programmet for hver måned. Til disse aktivitetene og arrangementene er alle interesserte hjertelig velkomne.Aktivitetsrommet i underetasjen blir brukt jevnlig. For eksempel inviterer vi til åpent aktivitetsrom "med strikk og drøs og sånn" hver mandag. Dette tilbudet er det naturlig nok damene som benytter seg mest av. Men vi har også etablert en liten snekkergruppe, slik at mannfolkene skal ha et møtested. Begge disse gruppene har god hjelp av frivillige medarbeidere.

Ellers er fellestrimmen i fysioterapisalen blitt svært populær. Trimmen kjører fire ganger i uka året rundt og er tilrettelagt slik at alle skal kunne være med.