Miljøfyrtårn

miljo-logo2008[1]

Miljøfyrtårn


Øyane sykehjem ble første gang sertifisert i henhold til Miljøfyrtårn i januar 2000. Miljøfyrtårn er en nasjonal sertifisering skreddersydd for små- og mellomstore virksomheter i privat og offentlig sektor. Miljøverndepartementet står bak ordningen og virksomhetene sertifiseres av kommunale sertifisører.


For å få sertifikatet må en oppfylle bransjevise krav. Virksomheter som er sertifisert forplikter seg bl. a. til å  :


Etablere miljørutiner i forbindelse med forbruk av energi, avfallshåndtering og innkjøp av varer og tjenester. 
Ha økt forkus på å opprettholde og videreutvikle et godt og inkluderende arbeidsmiljø.
Dokumentere miljøvennlig drift bl. a. i form av å ha gode HMS-prosedyrer og internkontrolltiltak. 
Ha miljøvennlige ordninger i forhold til transport.
Utarbeide en årlig miljørapport.


Miljørapport for 2013 - last ned her

Miljøfyrtårn hjemmeside

Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet © Øyane Sykehjem 2008 |