Fokus på kvalitet og HMS

p1000457

p1000458


Øyane sykehjem ønsker å gi beboerne de tjenestene de har krav på så raskt og med så god kvalitet som mulig. Dette innebærer at kvalitetssystemet kontinuerlig må forbedres og oppdateres, slik at forbedringsprosessene gir bedre og høyere standard på de tjenestene Øyane produserer. 
Vårt kvalitetssystem er utarbeidet i henhold til ISO 9001-2008-standarden, som er en internasjonal standard for kvalitetssikring og ledelse. Systemet hjelper oss til både å systematisk overvåke de tjenestene vi yter og ha fokus på kontinuerlig forbedring. 

p1000684p1000837


Vi vil videre ta vare på de ansatte på en slik måte at de føler seg verdsatte og trygge. Vi vil i så måte legge til rette for at de ansatte kan trives og for at et godt arbeidsmiljø kan utvikles.


 

Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet © Øyane Sykehjem 2008 |