Kontaktinformasjon Øyane sykehjem

Sentralbord/
Rådgiver

Astri Husberg 51 85 69 20   astri.husberg@stavanger.kommune.no
Lege Mariya Muleshkova 51 85 69 28

  mariya.muleshkov@stavanger.kommune.no

Daglig leder - sykepleier Tove Øie 51 85 69 25

  tove.oie@stavanger.kommune.no

Frivillig arbeid
 

May Ingunn Helland 51 85 69 24

  may.ingunn.helland@stavanger.kommune.no

     
Ergoterapeut Gro Finnvik Øpsen 51 85 69 39

  gro.finnvik@stavanger.kommune.no

       
Fysioterapeut Anne Haaland Bland 51 85 69 39   anne.haaland.bland@stavanger.kommune.no
     
     
Avdeling A Vaktrom 51 85 69 34  
Avd.leder A Anne Irene Osmundsen 51 85 69 30

 anne.irene.osmundsen@stavanger.kommune.no

Avdeling C Vaktrom 51 85 69 29  
Avd.leder C og E Irene Larsen 51 85 69 29   irene.larsen@stavanger.kommune.no
Avdeling E Vaktrom 51 85 69 47  
 
Avdeling F Vaktrom 51 85 69 48  
Gruppeleder F Mette Naustvik 51 85 69 22

  mette.naustvik@stavanger.kommune.no

Avdeling Rehab Vaktrom 51 85 69 23  
Gruppeleder Rehab Karina Gysland Hanevik 51 85 69 33

  karina.gysland.hanevik@stavanger.kommune.no

Dagsenteret Kontor 51 85 69 37  
Avd.leder 
Dagsenteret
Annlaug Gjerde Øgård 51 85 69 37

  annlaug.ogaard@stavanger.kommune.no

Kjøkkenet Kontor 51 85 69 41  
Kjøkkensjef Bjørn Kristoffersen 51 85 69 41

  bjorn.kristoffersen@stavanger.kommune.no

Kaféen   51 85 69 50   I ÅPNINGSTIDEN ONSDAG OG SØNDAG
        
Renhold Kontor 51 85 69 43  
Frisør Elise Østbø 51 85 69 44  
Fotpleier Britt H. Hjelm 51 85 69 44  

 

 

 

 

Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet © Øyane Sykehjem 2008 |