Catering

Fra 5. mars 2018 legger vi om måltidsrutinene på sykehjemmet og starter med middag på ettermiddagstid. Det igjen medfører endring av rutinene på kjøkkenet, slik at de ikke lenger har kapasitet til å ta imot bestillinger på smørbrød og kaker.